Nazwa Wpisu:

Szkoła Polska w Wiedniu

Telefony : +431 888 4158181
Państwo : Polonia Austria
Kod Pocztowy : 1238
Miasto : Vienna - Wiedeń
Adres : Kollegium Kalksburg
  Promenadeweg 3

Kategoria : Podkategoria
Edukacja, Nauka : Polska Szkoła Podstawowa

Adres WWW : http://www.szkolapolska.org/

Opis Ogólny : Zespół szkół imienia Jana III Sobieskiego przy ambasadzie RP w Wiedniu. Szkoła Polska Wiedeń, Austria, w Austrii.
 
Powrót do Strony Głównej